buldożery tanich emocji

skryte przedmioty cudzej naiwności
osamotnione dusze
burzone pretensjonalnie
z ram 
ze sztywnej temperatury serca
przewlekłe choroby myśli
przepocone wnikliwym spojrzeniem
tumany własnej świadomości