w wielkim kotle pazerności proste słowa niczym ości
kompletują sukces marnej miny jegomości
nie pomoże wazelina przy ołtarzu
ani serce po transfuzji
dziś promocja jest głupoty
mnóstwo uciech mnóstwo szału 
aż zaczynam mieć nudności