surrealistyk blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: zycie


suche drzewa pusty ląd 

szare oczy tłusty sąd
martwe sceny bez higieny
torturują każdy błąd
niczym turlam błahe myśli
szare oczy martwy tłum
mokre usta wątły szum

  • RSS